Formularz zwrotu towaru

Pobierz formularz zwrotu

 

 

1. Wypełnia zwracający:

Data otrzymania towaru: …………………………………………..…………………………………………..

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ………………………………………………..…………………………………………..
 

Nazwa towaru

Ilość

Wartość

Przyczyna zwrotu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* przyczyna zwrotu nie jest obowiązkowa

Proszę o zwrot wartości zwracanego towaru na konto bankowe:
 

Nazwa banku ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…………………

Numer rachunku:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

……………………………………………….
Czytelny podpis zwracającego

2. Wypełnia PRS Lech Rutkowski:

Data otrzymania zwrotu: ………………………………………………..

Numer paragonu: ………………………………………………………..

Czy zwrot przyjęto? TAK NIE

Uwagi: ………………………………………………………………..

Data zwrotu należności: ……………………………………………….

 
 

 

Pobierz formularz zwrotu